coaching  kunst  healing

tel: 06-10107096

Centrum Abrazo

info@centrum-abrazo.nl    

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle behandelingen. Als je een afspraak maakt voor een behandeling bij Centrum Abrazo, is dat tevens een bevestiging dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. Alle behandelingen zijn op afspraak. De behandelingen vinden plaats in mijn praktijk aan huis in Melick.


Privacy

• Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

• Alles wat besproken wordt tijdens de behandeling zal niet gedeeld worden met derden.

• Ik geef geen informatie aan derden zonder jouw toestemming.

• Van iedere sessie wordt een kort verslag gemaakt voor gebruik binnen mijn praktijk.


Tarieven

* Alle bedragen zijn inclusief b.t.w.

* Betaling van de behandelingen/consulten gebeurt na afloop van het consult en kan alleen contant.

Annuleren consult

* Je kunt afspraken tot 24 uur van te voren kosteloos annuleren, daarna is Centrum Abrazo genoodzaakt €25,00 in rekening te brengen voor de gereserveerde tijd.


Verantwoordelijkheid

* Hoewel de tekst van deze website zorgvuldig is samengesteld kunnen er geen rechten aan ontleend worden.

* Centrum Abrazo is niet verantwoordelijk voor uitspraken of handelingen die gedaan worden door derden, ongeacht of deze plaats vinden binnen Centrum Abrazo

* Jij bent zelf verantwoordelijk voor de voortgang, effecten en resultaten van de behandeling. Wat je zelf doet met de gegeven adviezen en behandeling is van groot belang voor het slagen van de therapie.

* Centrum Abrazo is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de deelnemer en/of voor de gevolgen van deelname aan de behandelingen.

* Centrum Abrazo is niet verantwoordelijk voor eventuele lichamelijke of psychische klachten tijdens of na afloop van een behandeling.


Disclaimer

* Behandelingen/consulten vervangen nooit het bezoek aan of het advies van een arts of andere medisch specialist. Adviezen gegeven door mij zijn nooit bedoeld ter vervanging van medisch advies.

* Wanneer jij of je kind onder behandeling zijn van een arts of medisch specialist dien je deze behandeling altijd voort te zetten.

* Als reactie op de behandeling kunnen genezingsreacties optreden, deze zijn vaak onschuldig, maar als je het niet vertrouwd neem dan altijd contact op met je arts.

* Centrum Abrazo kan geen garantie voor verbetering van de algehele gesteldheid geven.

* Wanneer jij of je kind medicatie gebruikt, voorgeschreven door een arts of specialist, mag je deze medicatie en behandeling alleen in overleg met de arts of specialist wijzigen.

* Jij en/of je kind volgt de behandeling/sessie op eigen risico.

* De cliënt is zich bewust van het feit dat de behandelaar geen diagnose stelt omtrent ziekte, geen medicatie voorschrijft en dat de informatie die uitgewisseld wordt de intentie heeft om te helpen meer bewust te worden van de innerlijke gezondheid en dat dit met de grootste wederzijdse discretie zal plaatsvinden.

* Bij acute medische of psychische klachten altijd eerst contact op te nemen met je huisarts.

* Centrum Abrazo is niet aansprakelijk voor fysieke, psychische, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na een bezoek aan Centrum Abrazo, heen of terugreis inbegrepen.